Medicinsk massage

Vigör Massage Norrköping

60 min

Medicinsk massagebehandling

Nuvärdesanalys på individ. Undersökning och diagnostik av problem. Individuell behandlingsplan och ev rehabiliteringsplan. Behandling för att minska smärta och besvär.